Krokodýl 2

1. února 2011 v 18:54 | Kattyss |  zvířata

Krokodýl americký 

Wikipedie:Jak číst taxobox Krokodýl americký
Krokodýl americký v Manzanille, Jalisco, Mexiko.
Krokodýl americký v Manzanille, Jalisco, Mexiko.
Stupeň ohrožení
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Podkmen:obratlovci (Vertebrata)
Třída:plazi (Reptilia)
Nadřád:archosauři (Archosauria)
Řád:krokodýli (Crocodylia)
Čeleď:krokodýlovití (Crocodylidae)
Rod:krokodýl (Crocodylus)
Binomické jméno
Crocodylus acutus
(Cuvier, 1807)
Rozšíření krokodýla amerického (zeleně).
Rozšíření krokodýla amerického (zeleně).
Krokodýl americký (Crocodylus acutus) je nejrozšířenějším ze čtyř druhů amerických krokodýlů. Obývá pobřeží Atlantského a Tichého oceánu na území Belize, Kolumbie, Kostariky, Dominikánské republiky, Ekvádoru, El Salvadoru, Guatemaly, Haiti, Hondurasu, Nikaragui, Mexika, Panamy, Peru, Spojených států a Venezuely (viz mapka). Množí se také na Kubě, Jamajce a Hispaniole. Ve Floridě v USA je počet volně žijících krokodýlů amerických odhadován na zhruba 2000 jedinců. Díky ilegálnímu lovu a ztrátě svého přirozeného biotopu je v mnoha oblastech krokodýl americký považován za ohroženého. Oficiálně je však v Červeném seznamu IUCN zařazen do kategorie zranitelných druhů .

Popis

Krokodýl americký má podobně jako všichni krokodýlovití čtyři krátké a silné končetiny, dlouhý a silný ocas, tělo i ocas pokrytý řadami tvrdých desek a silné a velké čelisti, které potřebuje při trhání potravy. Oči chrání zvláštní blány a stejně jako nozdry a uši jsou umístěny na vrcholu hlavy, což umožňuje, aby mohl zůstat zbytek těla skrytý pod vodou.
Jeho tmavě hnědé až načernalé zbarvení mu umožňuje splývat s vodou a překvapit tak svou kořist až neuvěřitelnou rychlostí. Je vůbec jedním z největších krokodýlů, jelikož samci dosahují délky až 5 m a hmotnosti 180-450 kg .
Krokodýl americký bývá poměrně často zaměňován s aligátorem severoamerickým, zvláště díky stejnému zbarvení, velikosti a areálu rozšíření. Spolehlivým odlišným znakem je jejich čenich, který má u aligátorů tvar písmena U a čenich krokodýlů připomíná spíše písmeno V. U čenichu však existuje i jiná, spolehlivá charakteristika. Pokud má aligátor tlamu zavřenou, jdou vidět pouze horní zuby, zato u krokodýla jdou vidět s uzavřené tlamy jak zuby horní, tak dolní.

Způsob života

Biotop

Obývá převážně sladkovodní, případně poloslané až slané vodní plochy jako jsou ústí řek, slaná jezera (zvláště jezero Enriquillo v Dominikánské republice), ale hlavně mangrové bažiny. Občas ho můžeme zahlédnout také v moři.

Potrava

Krokodýl americký se vydává za potravou v noci a loví především ryby a jiné vodní druhy živočichů jako jsou želvy a krabi, občas uloví i různé druhy ptáků. Ve více zalidněných oblastech má na svědomí časté zmizení domácích zvířat (převážně koz a ovcí). Mláďata se živí podobně jako u ostatních krokodýlů různými malými vodními bezobratlými. U krokodýla amerického bylo zaznamenáno již několik útoků na člověka, např. v Kostarice nebo v Guatemale nejsou zprávy o napadení člověka tímto druhem příliš ojedinělé. Útoky však nejsou tak časté a strašné jako u jeho větších a agresivnějších příbuzných krokodýla nilského nebo mořského.

Rozmnožování

Období hnízdění probíhá během období sucha a období námluv může být velice dlouhé, často i dva měsíce. Samice krokodýlů amerických si pro kladení vajec většinou vyhrabávají prohlubeň v zemi, ale pokud jsou vhodná místa pro tento typ hnízd zabraná či nedostupná, postaví samice většinou kopcovitá hnízda z jakéhokoliv přístupného rostlinného materiálu. Samice musí místo pro své hnízdo vybírat pečlivě, jelikož vody podél řek a bažin stoupají a časté záplavy způsobují na mláďatech vysokou úmrtnost. Proto si samice hnízda staví v období sucha, kdy jsou záplavy takřka minimální. V hnízdě je minimálně 20, častěji však 30 až 60 poměrně velkých vajec.
Líhnutí mláďat, které se koná zhruba po 90 dnech po kladení, přichází spolu s obdobím dešťů a mláďata měří po narození asi 25 cm. Míra rodičovské péče se jeví jako proměnná, jelikož některé samice jeví o ochranu hnízda poměrně menší zájem než druhá skupina samic, která u něj tráví většinu času, pomáhá co nejrychleji mláďatům z hnízd a aktivně je následně brání před jejich největšími predátory, které představují ptáci, divoké kočky a dokonce i velké druhy ryb. Samice mláďata opouští velice brzy - hned několik dnů po vylíhnutí

Krokodýl čelnatý

Wikipedie:Jak číst taxobox Krokodýl čelnatý
Krokodýl čelnatý v ZOO Bristol.
Krokodýl čelnatý v ZOO Bristol.
Stupeň ohrožení
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Podkmen:obratlovci (Vertebrata)
Třída:plazi (Reptilia)
Řád:krokodýli (Crocodilia)
Čeleď:krokodýlovití (Crocodylidae)
Rod:Osteolaemus
Binomické jméno
Osteolaemus tetraspis
Cope, 1861
Rozšíření krokodýla čelnatého.
Rozšíření krokodýla čelnatého.
Poddruhy
O. t. tetraspis Wermuth & Mertens (1961)
O. t. osborni (Schmidt (1919)) Wermuth & Mertens (1961)
Krokodýl čelnatý či krokodýl pralesní (Osteolaemus tetraspis) je jeden ze tří žijících zástupců čeledi krokodýlovitých žijící v Africe; jediný zástupce rodu Osteolaemus. Obývá převážně tropické oblasti Západní a západ Střední Afriky v rozmezí od Senegalu až k Angole, kde žije ve vodních tocích a jezerech. Rozeznáváme u něj dva poddruhy, poddruh O. t. tetraspis (krokodýl západoafrický) obývá spíše západní území areálu rozšíření, poddruh O. t. osborni (krokodýl osbornský) obývá tropické deštné lesy republiky Kongo.


Popis

Krokodýl čelnatý je nejmenší žijící krokodýl na světě a svým vzhledem připomíná spíše kajmana. Tělo dospělého jedince dosahuje délky kolem 1,5 m, občas může přesáhnout i hranici 1,7 m. Dospělci jsou na zádech zbarveni tmavě, nejčastěji černě, na bocích bývají občasné žluté skvrny, které však nejsou tak výrazné a časté jako u mláďat, která je mají i na hlavě a ocasu a která mají záda zbarvena obvykle hnědě. Břicho je jak u dospělců, tak u mláďat světlejší, nejčastěji do žlutava. Často bývá zaměňován se vzhledově podobným kajmanem černým (Melanosuchus niger).
V důsledku své malé velikosti a zvýšené bezbrannosti vůči svým predátorům má tento druh krokodýla silně obrněný krk, záda i ocas. Nápadný je i jeho dlouhý a široký čenich a nápadně vystouplé čelo, podle kterého získal i český název.

Ekologie a chování

Krokodýl čelnatý je pomalý plaz s převážně noční aktivitou. Jelikož je velice plachý, spatřit ho v přírodě je poměrně vzácnosností. Jako ostatní krokodýli je masožravec a živí se savci, velkými bezobratlými, převážně pak korýši. Pokud není dostatek jeho hlavní potravy, nepohrdne ani mršinou. Pokud se vydají za potravou, nevzdalují se až na výjimky příliš daleko od vody.
Krokodýl čelnatý je samotářský živočich, který přes den odpočívá většinou pod velkými kameny nebo v prohlubních, které si v zemi dělá. Jednotlivci, kteří k tomu postrádají správné podmínky většinou odpočívají mezi kořeny stromů, které se vyskytují v blízkosti místa, kde žijí.

Rozmnožování

Krokodýl čelnatý vyhledává společnost pouze v období páření. Samice staví kopcovitá hnízda na počátku období sucha, zhruba v rozmezí mezi květnem a červnem. Hnízdo je umístěné poblíž vody a tvoří ho hromada mokré, rozpadající se vegetace, která spolehlivě inkubuje vejce díky teplu vytvářeném hnijícím rostlinným materiálem. Samice kladou malé množství, nejčastěji kolem 10 vajec, ve výjimečných případech jich může v hnízdě být i 20. Mláďata se líhnou zhruba po 85 až 105 dních a po narození měří kolem 28 cm. Matka svá mláďata střeží jak v období inkubace, tak i neurčitou dobu po narození. Čerstvě narozená mláďata mají celou škálu přirozených predátorů, zvláště pak ptáků, větších ryb, savců a plazů, ale i jiných a větších druhů krokodýlů.
Krokodýl čelnatý v zoologické zahradě v Düseldorfu

Ochrana

V současné době krokodýli čelnaté nejvíce ohrožuje ilegální lov pro maso a hromadná ztráta jejich přirozeného biotopu, kterou způsobuje masivní odlesňování. Není však zdaleka tak ohrožený jako ostatní obyvatelé pralesa, jelikož několik populací obývá poměrně rozsáhlé území.
Ačkoli se vybrané kůže krokodýlů čelnatých používají v místních výrobnách kožených výrobků, není jeho kůže příliš kvalitní, což způsobuje i poměrně malý zájem o chov tohoto druhu v zajetí.

Kam do ZOO

V České republice chovají krokodýla čelnatého následující zoologické zahrady:

Krokodýl siamský

Wikipedie:Jak číst taxobox Krokodýl siamský
Popis obrázku chybí
Stupeň ohrožení
Vědecká klasifikace
Říše:živočichové (Animalia)
Kmen:strunatci (Chordata)
Podkmen:obratlovci (Vertebrata)
Třída:plazi (Reptilia)
Nadřád:archosauři (Archosauria)
Řád:krokodýli (Crocodylia)
Čeleď:krokodýlovití (Crocodylidae)
Rod:krokodýl (Crocodylus)
Binomické jméno
Crocodylus siamensis
Schneider, 1801
Rozšíření krokodýla siamského (zeleně).
Rozšíření krokodýla siamského (zeleně).
Krokodýl siamský (Crocodylus siamensis) je sladkovodní krokodýl původně obývající Indonésii (Borneo a možná Jávu), Brunej, východní Malajsii, Laos, Barmu, Thajsko a Vietnam. V současné době je však krikicky ohrožený a v mnoha těchto oblastech již vyhuben.
V přírodě preferuje pomalu tekoucí vody zvláště pak bažiny, řeky a některá jezera. Krokodýl siamský je středně velký krokodýl. Samci obvykle nepřekročí délku těla 3 m, občas mohou tuto hranici přesáhnout a dosáhnout tak max. 4 m. V zajetí však vzniklo několik kříženců, kteří mohou měřit i více. Dospělci jsou zbarveni tmavě hnědě s černými pruhy a skvrnami na těle i ocase. Mláďata jsou dospělcům poměrně podobná, jsou zlatavohnědě zbarvena s černými pruhy na ocase i těle. Dospělci se od nedospělých kusů liší i širším čenichem.
O způsobu života krokodýla siamského toho víme opravdu málo a většina poznatků pochází s poměrně složitého chovu. Loví převážně ryby k čemuž má přizpůsobený i dlouhý čenich, ale také obojživelníky, plazi a možná i savce. Zvířata dosahují pohlavní dospělosti zhruba v deseti letech. Krokodýl siamský si staví kopcovité hnízdo asi mezi dubnem a červnem a samice do něj klade zhruba 20 až 50 vajec. Inkubační doba trvá zhruba 80 dní a po úzkostlivém volání samice mláďata vysvobozuje z hnízda a přenáší k vodě. Jak dlouho a zda-li vůbec střeží matka svá mláďata po narození není jasné.

Ohrožení

Kvůli přílišnému lovu a masivní ztrátě lokalit patří krokodýl siamský mezi kriticky ohrožené druhy. Již v roce 1992 byl považován za vyhynulého a od té doby četné průzkumy a záznamy prokázaly přítomnost menší populace v Thajsku (čítající zřejmě dva jednotlivce), Vietnamu (zhruba méně než 100 jednotlivců) a větší populaci v Barmě a Laosu. V březnu roku 2005 ochránci přírody nalezli hnízdo s mláďaty krokodýla siamského v jižním Laosu v provincii Savannakhet. Naopak nejsou k nalezení žádné nedávné záznamy o existenci krokodýla siamského v Malajsii, Bruneji a Indonésii. Počet krokodýlů simských žijících ve volné přírodě se pohybuje zhruba kolem 5000 jednotlivců. Mnoho krokodýlů chovaných v zajetí jsou kříženci s krokodýlem mořským, ale je tu i několik "čistých" jednotlivců, kteří se chovají v několika krokodýlích rezervacích, zvláště pak v Thajsku.
V Thajském národním parku Bang Sida poblíž Kambodže existuje velice důležitý projekt zabývající se reintrodukcí krokodýlů siamských zpět do přírody. Díky tomuto projektu bylo do volné přírody, konkrétně do vzdálené a pro návštěvníka nedostupné řeky vypuštěno několik mladých krodýlů siamských
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Annie&CandyLay Annie&CandyLay | Web | 1. února 2011 v 19:53 | Reagovat

wow , to se hodí do referátu:)

2 kattyss kattyss | 2. února 2011 v 18:02 | Reagovat

dík za komentář xD mě už se to taky hodilo

3 Raimond Spekking Raimond Spekking | E-mail | 15. července 2011 v 22:10 | Reagovat

Thanks for using my photo. Just for the records to comply with the license:

Photographer: Raimond Spekking
Liznz: cc-by-sa-3.0  http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stumpfkrokodil_(Ostaeolaemus_tetraspis).jpg?uselang=cz

4 starver starver | Web | 20. června 2015 v 16:57 | Reagovat

konsolidace nebankovních půjček bez zástavy [:tired:]

5 menke menke | Web | 7. září 2016 v 14:33 | Reagovat

pujcky ihned nebankovni ???

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama